Die Weet en Sweet, die Amfi, die Fanie, die Vlei. Die Voorhuis, die Draak, Tarentaal en die Duikweg. Duisende herinneringe gekoppel aan die karakter van die PUK: Die universiteit op die Bult.

NWU se kamma-konsultasie 'n klug

Danksy jou deelname aan die Afrikaanse Alumni-vereniging se publieke proses om druk op die NWU te plaas om die resultate van die universiteit se konsultasieproses oor sy nuwe handelsmerk bekend te maak, het die NWU-bestuur ingegee en die gedetailleerde resultate van die konsultasieproses bekendgemaak.

Nadat daar breedvoerig na die resultate van die konsultasieproses gekyk is, is die Afrikaanse Alumni-vereniging van mening dat die NWU-bestuur wel geluister het – maar uiters selektief na 'n paar studente op een kampus.

Die stem van die 12 000 studente op die Mafikeng-kampus is gehoor, maar die stemme van 60 000 studente op die Potchefstroom- en Vaaldriehoekkampus is afgemaak en stilgemaak.

Bevindings dui op nodelose proses

Die eerste kommerwekkende bevinding is dat die twee positiefste eienskappe wat tans met die NWU vereenselwig word 1) eenheid (24%) en 2) diversiteit (11%) is. Dit laat ernstige vrae ontstaan oor die nodigheid van die verandering van die handelsmerk. As die doel was om eenheid as sinoniem met die handelsmerk te vereenselwig – is dit reeds bewerkstellig – en weliswaar met die ou handelsmerk.

Voorts het ongeveer 88% van die respondente aangetoon dat die universiteit se handelsmerk vir hulle belangrik is. 'n Oorweldigende reaksie van so 'n omvang behoort daartoe te lei dat bestuur uiters sensitief sal wees vir die menings wat in hierdie peiling uitgespreek word siende dat die respondente duidelik passievol oor die bestaande NWU-handelsmerk is.

Kort opsomming van resultate

Die kleurkeuses was tussen eerstens swart as primêre kleur met die drie kampusse se kleure wat op 'n unitêre universiteitsvlak gebruik word; tweedens was daar pers wat as primêre kleur gebruik word met die bestaande kampusse se kleure wat nie verskyn nie en derdens geel as primêre kleur met die bestaande kampusse se kleure wat ook nie verskyn nie.

Die resultate was soos volg:

Eerste voorkeur:

Swart – 64%

Pers – 24%

Geel – 11%

Hierdie uitslag maak sin, siende dat respondente aangedui het dat hulle eenheid en diversiteit met die NWU vereenselwig sou 'n handelsmerk wat erkenning aan beide hierdie eienskappe gee sterk steun sou geniet.

Wanneer die uitslag per kampus opgedeel word, begin die NWU-bestuur se besluit al hoe meer verdag lyk:

Swart as primêre kleur met die drie kampusse se kleure ingebou was die meerderheidskeuse op die Potchefstroom-kampus (70%), Vaaldriehoek-kampus (53%) en Afstandsleer (45%). Slegs die Mafikeng-kampus het pers as eerste opsie gekies.

Indien daar dan per belangegroep gekyk word, begin die besluit aan die absurde grens:

Alumni op die Mafikeng-kampus (60%), Potchefstroom-kampus (68%), Vaaldriehoek (59%) en Afstandsleer (50%) het swart met die bestaande kampuskleure oorweldigend gesteun.

Personeel op die Mafikeng-kampus (52%), Potchefstroom-kampus (74%), Vaaldriehoek (69%) en Afstandsleer (86%) het swart met die bestaande kampuskleure oorweldigend gesteun.

Huidige studente op die Potchefstroom-kampus (71%), Vaaldriehoek-kampus (49%) en Afstandsleer (44%) het swart met die bestaande kampuskleure oorweldigend gesteun.

Slegs die Mafikeng-kampus se huidige studente het pers gesteun.

Geloof in bestuur wankelrig

Daar kan ná afloop van die konsultasieproses dus geen meer twyfel wees dat die NWU-bestuur met hul besluit sal voortstoomroller. Dit is dus nie verrassend nie dat die universiteit se belanghebbendes die geloofwaardigheid van die bestuur in twyfel trek nie.

Die Afrikaanse Alumni-vereniging sal voortgaan om die proses by die NWU te monitor. Volg die vereniging se Facebook-blad om ingelig te bly.