Die Weet en Sweet, die Amfi, die Fanie, die Vlei. Die Voorhuis, die Draak, Tarentaal en die Duikweg. Duisende herinneringe gekoppel aan die karakter van die PUK: Die universiteit op die Bult.

Die naam en handelsmerk van ‘n kampus verteenwoordig die unieke karakter van die instelling. Talle universiteite in Suid-Afrika, wat handelsmerk- en naamsveranderinge ondergaan het, het uiteindelik met hul unieke karakter daarvoor betaal.

Die Noordwes Universiteit wil finaal wegdoen met die PUK-naam. Die handelsmerk, met sy drie kleure wat die unieke karakters van die drie kampusse van die universiteit uitgebeeld het, moet nou vervang word met 'n ander. Dié kleur sê almal moet oral dieselfde wees en geen kampus mag sy eie identiteit (karakter) hê nie. Hierdie verandering gaan oor baie meer as bloot ‘n kleurverandering en die prys vir die verlies aan ons PUK se karakter is eenvoudig net te duur.

Die navorsing/stemproses is voltooi en die uitslag is gister op 'n raadsvergadering bespreek, maar nog nie bekend gemaak nie.

Jy, as oud-Puk en alumni kan uitvind.

Stuur 'n e-pos met 'n navraag aan die PUK en plaas só druk op die bestuur, om die uitslae bekend te maak indien dit moet verander.


Wie dit mag aangaan

Soos ek verneem het, is die stemproses waaraan ek deelgeneem het, afgehandel en die uitslae moontlik op Donderdag, 23 November 2017 tydens die raadsvergadering bespreek. Hiermee versoek ek as PUK-ondersteuner die uitslae en die proses gevolg rakende die nuwe NWU-handelsmerk.

PUK 02
Geen persoonlike inligting sal gedeel word nie
mobile desktop